Contact

      公司名      阿基里斯(上海)国际贸易有限公司
      地    址      上海市长宁区延安西路2201号1507室
      设    立      2002年12月
      企业代表      牛田 昌宏
      员工数      30名(2022年1月末)
      业务内容      鞋类制品, 塑料产品,皮革,合成皮革,层压板,胶卷,地板木材,墙壁材料,
      涂层织物,工业原料产品,聚氨酯,绝热材料,工业材料,减震材料(聚氨酯)
      电    话      +86-21-63648024
      邮    箱      info@achilles.sh.cn
      传    真      +86-21-63936549
      地    址      上海市长宁区延安西路2201号1507室
      邮    编      200080
      网    址      www.achilles.sh.cn

      公司名      阿基里斯株式会社
      总公司所在地      东京都新宿区北新宿2-21-1新宿Front Tower 22F
      设    立      1947年5月
      资本金      146亿4千万日元
      员工数      1,256名(2021年3月末)
      网    址      www.achilles.jp
      阿基里斯 引布(英语)www.achilles-rf.com/english/hikifu/index.html
      阿基里斯 橡胶艇(英语)www.achillesboats.com
Baidu
sogou